February 12, 2008

Guantanamo Bay "justice" ?

 Pentagon forbereder sig nu på en "retsag", hvor de går efter dødstraf på de formodede seks 9/11 "bagmænd" - Retsagen skal foreløbigt afholdes på Guantanamo Bay.! Hvordan de anklagedes forsvarer, vil køre sagen er ikke helt klart, da de stadig ikke må tale/se deres klienter, det meste af "beviserne" er hemmelig stemplede og vil ikke blive udleveret til forsvaret, "Tilståelserne" er kommet frem ved tortur og det er ikke tilladt forsvaret at føre vidner for sagen. Under Pentagons presse konference i nat (dansk tid), kom dette spørgsmål bl.a ; "Hva' hvis forsvaret vil føre Osama Bin Laden som vidne? " der blev blot svaret: " I don't know" - And that just about sums it up!

hvordan USA's nuværende regering vil opretholde en illusion af retfærdighed er nu det næste og hvordan vil denne "nyhed" indvirke på primærvalgene? - Alle de tilbageværende kandidater har udtalt, at de vil lukke Guantanamo Bay's fængsels faciliteter, men de ska' vel for en dommer på et eller andet tidspunkt, eller? - Og hvor ? og hvordan ? Hvilket retssystem? Militært ?, Civilt? eller et helt tredje for "Non citizens" - "Non humans" ?

 Men jeg synes det er ret interesant at se, hvordan vi går baglæns i vores udvikling! 

No comments: