April 1, 2008

I rest my case!
Bevis bilag A ; Vedr. identiske historier, artikler og formuleringer: Dagens "delte" aprilsnar !!
Se iøvrigt mine indlæg fra; d. 31.03 08 & d. 29.03

No comments: