March 30, 2008

Begær og uvidenhed gør blind! #2

¡¡UPDATE!!

Kan I huske Svanen Petra? Som forlod sit livs kærlighed til fordel for en svane af kød og blod? 

Petra er nu blevet forladt af 'Paul' som fløj sin vej, da han lærte Petra rigtigt at kende!
Ulykkelige Petra er så blevet genforenet med sin exkæreste; den deporterede Pedalsvane, 
der med den sande kærligheds barmhjertighed, ikke bærer nag over Petras eskapader,
 men har taget hende til sig, som om intet var hændt...
Nu hvor de kan sejle deres egen sø - sammen!

Hvad kan man lære af dén historie?
[Se iøvrigt indlæg d.21.3]

No comments: