March 24, 2008

Alting har sin/en pris !

                                                                                                                                      
                                                                     click here to learn more

Krigen mod terror koster! - Idag rundede USA de første 4.000 døde soldater !
 - På trods af, at alle krigens oprindelige præmisser er dømt løgn;
  • Ingen masseødelæggelses våben.
  • Ingen mobile biologiske våbenlaboratorier. 
  • Iraq søgte ikke at købe Uranium produkter i Nigeria. 
  • Mohammad Atta, lederen af angrebet 9/11, mødtes ikke med Irakiske efterretningsagenter i Prag. 
  • Iraq gav ikke biologiske våben til Al- Qaeda.
  • Iraq havde intet samarbejde med Al- Qaeda. 
  • At Iraq på nogen måde var impliceret i angrebet på WTC- 9/11, viste sig også at være usandt !
Hmmm.... - Og så ska' vi tage alt hvad vores eget PET siger for gode varer, uden nogen form for bevisførelse ? Altså er danskernes efterretninger mere sandfærdige, troværdige ? Og PET i det hele taget mere effektivt end CIA og FBI tilsammen? - 

Krigen Iraq og Afghanistan kommer  iflg. Joseph Stiegliz til at koste omkring de tre billioner !!.. 
Men så er de menneskelige omkostninger ikke medregnet;
           Over 100.000 civile Irakere har bødet med livet. 
           Ud af ca. 2 millioner irakiske krigsflygtninge i nabolandet Syrien, har ca. 50.000 børn og             unge måtte prostituere sig for at overleve!
Bare for at medtage nogle af de tal, der ikke står på den endelige regning! 

         
           - Og vi kan ikke finde plads eller overskud, til sølle 560 asylsøgende
 Irakiske mænd, kvinder og børn?

Hvis det er et spørgsmål om at få råd, 
så kan man vel spørge Justitsministeriet,
 om der er lidt tilovers, når huslejen er betalt? 
 
                                                                       

No comments: