March 20, 2008

Når kun fantasien sætter grænser !Selvom jeg næppe er den eneste, som på nuværende tidspunkt er tæt på at være alvoligt træt og snart bliver fysisk syg, hvis jeg hører mere om 'De sataniske tegninger'! Er det dog ikke overraskende, at den mest læste artikel ligenu, kl møg om natten til skærtorsdag, er Osama Bin Ladens *soundbite*, hvor han 'tordner' imod de danske karikaturer! -

Den taler til frygten i mig, den nye fo[r]bi-gående tanke, som kommer et splitsekund hver gang, jeg står og venter på tog på Nørreport station f.eks.  - Er det nu ? 
Hvis vi med denne såkaldte ytringsfrihed, har gjort en del mennesker, om muligt, endnu mere faste i troen på, at Vesten's antiislamisme, igennem århundereder, nu behøver gengældelse, ja, så fik vi da mere ud af det end bare et par mistede milliarder på handelsbalancen? 
Eller hvad?

 Har vores ytringfrihed på noget tidspunkt virkelig været så truet, at det var nødvendigt at bevise sort på hvidt, hvad vi tror på ? Eller var det bare Flemming Rose's fantasifulde konspirationsteorier omsat til et lidt kikset forsøg på at være morsom? - En Karikatur er jo at være morsom på andres bekostning & svagheder (Se tegning/karikatur af Hr.Kierkegaard)

Er der en hel anden skjult dagsorden ? Er der kræfter i dette land, udover de åbenlyse, som DF og lillebror SIAD (Stop islamesringen af Dk) som gerne ser, at enhver integration mislykkes, at fronterne mellem 'Dem' og 'Os' bliver trukket hårdt op, at vores demokratiske spilleregler bliver sat ud af kraft og en udvidelse af PET's magtbeføjelser ?-
Er man på vej med nye love ?- 'Patriots act' ala USA's med hjælp fra Fogh's nye bedste ven; Bush - som jo er ekspert, med sin kortsigtede politik, i at skabe en fertil grobund for flere nye selvretfærdige fundamentale islamister/potentielle terrorister ! 
(Inkl. nye !! billeder fra Abu Ghraib og lign. fængsler i Iraq)
 Eller er jeg en pladderhumanist når jeg mener, at det var vores håneret, som reelt blev håndhævet, da tegningerne blev udgivet 1.gang. Blind tillid og ukritisk stillingtagen til PET og den danske regering den 2.?

2 comments:

Anonymous said...

Kære GABS.
Du har vist ikke fattet en brik. Diskussionen drejer sig ikke om at hetze nogle mennesker. Det drejer sig om tankesæt. og hvad der styrer mennesker. Læs det vedhæftede og sæt dit egen navn (eller mit), hvor det var tiltænkt i teksten. Og se så, om du ikke føler dig ubehageligt berørt. Det er den tekst, der opponeres imod, ikke mod mennesker. Men ethvert menneske må tage ansvaret for sit ståsted.

"(2, 23-24) Tvivler I på det, som Vi har sendt ned til Vor tjener, så kom med en sura magen til, og indkald de vidner, I har, ud over Gud, hvis I siger sandheden! Men gør I ikke dette; og I vil ikke kunne gøre det - så tag jer i vare for den ild, hvis brændsel er mennesker og sten! Den er beredt til de vantro. (2, 39) Men de, der er vantro og kalder Vore tegn for løgn, hører til i Ilden; dér skal de forblive til evig tid.
(2, 85) Og her slår I nu hinanden ihjel, fordriver en del af jer fra deres hjem og gør fælles sag imod dem i synd og fjendskab! Hvis de kommer til jer som fanger, betaler I dog løsepenge for dem! Og det er jer forbudt at fordrive dem. Tror I på dele af Skriften, mens der er andre dele af den, hvorpå I ikke tror? De af jer, der begår noget sådant, vil kun få vanære i det jordiske liv til gengæld, og på opstandelsens dag vil de blive overgivet til den strengeste straf. Gud overser intet af, hvad I gør.
(2, 88-90) De siger: "Vort hjerte er uomskåret!" Nej! Gud har forbandet dem på grund af deres vantro. Kun sjældent tror de. Da et skrift fra Gud kom til dem, til bekræftelse af det, de allerede havde; og de havde tidligere bedt om sejr over dem, der var vantro - da der nu kom noget til dem, som de kendte, så troede de ikke derpå. Måtte Guds forbandelse komme over de vantro! Hvor ulykkeligt er det, som de har solgt deres sjæl for! At de ikke vil tro på, hvad Gud har sendt ned, i oprør over, at Gud sender sin nåde ned, over hvem af sine tjenere Han vil! Vrede over vrede har de pådraget sig. De vantro har en forsmædelig straf i vente.
(2, 98) ….hvis nogen er fjende af Gud og Hans engle og udsendinge, af Gabriel og Mikael, så er Gud fjende af de vantro!"
(2, 102) De fulgte det, som satanerne under Salomons herredømme havde læst op. Salomon var ikke vantro; men satanerne var vantro, idet de lærte menneskene trolddom og det, der var blevet sendt ned til de to engle, Hārūt og Mārūt, i Babel. Disse to belærte dog aldrig nogen uden at sige: "Vi er kun en prøvelse; bliv ikke vantro!" Af disse to lærte de, hvordan man sår splid mellem en mand og hans hustru, men de gjorde ingen skade dermed uden med Guds tilladelse; de lærte noget, der var til skade for dem og ikke til gavn, og de vidste, at den, der køber noget sådant, ikke har del i det hinsidige. Ulykkeligt er det, som de har solgt deres sjæl for! Hvis de blot vidste det!
(2, 104) I, der tror! Sig ikke: "Hold øje med os!" Sig hellere: "Se på os!" Og hør! De vantro har en pinefuld straf i vente.
(2, 108) Eller ønsker I at spørge jeres udsending ud, ligesom tidligere Moses blev udspurgt? Den, der bytter troen ud med vantro, har forvildet sig bort fra den rette vej.
(2, 159-162) De, der skjuler, hvad Vi har sendt ned af de klare beviser og retledningen, efter at Vi har tydeliggjort det for menneskene i Skriften, dem forbander Gud; og alle, der kan udtale en forbandelse, forbander dem. Dog ikke dem, der omvender sig og forbedrer sig og lægger alt åbenlyst frem. Dem vil Jeg tilgive. Jeg er Den Tilgivende og Den Barmhjertige.De, der lever som vantro og dør som vantro, over dem hviler Guds, englenes og alle menneskers forbandelse. Evigt skal de forblive under den, uden at deres straf bliver lempet, og de vil ikke få henstand.
(2, 174) De, der skjuler, hvad Gud har sendt ned af Skriften, og sælger det for en ussel pris, de fylder kun maven med ild. På opstandelsens dag vil Gud hverken tale til dem eller rense dem. De har en pinefuld straf i vente. De har købt sig vildfarelse for retledning, straf for tilgivelse. Hvordan skal de kunne udholde Ilden!
(2, 190-194) Kæmp for Guds sag mod dem, der kæmper mod jer! Men I må ikke begå overtrædelser! Gud elsker ikke dem, der begår overtrædelser. Dræb dem, hvor I møder dem, og fordriv dem derfra, hvor de har fordrevet jer! Fristelse til frafald er værre end drab! Kæmp ikke med dem ved det fredhellige bedehus, medmindre de vil kæmpe med jer dér! Men hvis de gør det, skal I dræbe dem! Sådan er gengældelsen for de vantro. Hvis de så holder inde, så vil Gud være tilgivende og barmhjertig. Kæmp mod dem, indtil der ikke er mere fristelse til frafald, og indtil religionen er Guds! Men hvis de holder inde, skal der intet fjendskab være undtagen mod dem, der handler uret.
(2, 217) De spørger dig om den fredhellige måned, om man må kæmpe i den. Sig: "At kæmpe i den er en alvorlig sag. Men at lægge hindringer på vejen til Gud - og fornægte Ham - og til det fredhellige bedehus og fordrive dem, der er deri, det er i Guds øjne mere alvorligt." Fristelse til frafald er mere alvorligt end drab. De vil blive ved med at bekæmpe jer, indtil de får jer til at opgive jeres religion, hvis de kan. De af jer, der opgiver deres religion og dør som vantro, deres handlinger vil være forspildte i denne verden såvel som i den hinsidige. De hører til i Ilden; dér skal de forblive til evig tid.
(2, 221) Gift jer ikke med kvinder, der sætter andre ved Guds side, før de er blevet troende! En troende slavinde er bedre end en, der sætter andre ved Guds side, også selvom I skulle finde behag i denne. Bortgift ikke til mænd, der sætter andre ved Guds side, før de er blevet troende! En troende slave er bedre end en, der sætter andre ved Guds side, også selvom I skulle finde behag i denne. Disse kalder til Ilden, hvorimod Gud med sin tilladelse kalder til Haven og tilgivelsen. Han gør sine tegn tydelige for menneskene. Måske lader de sig påminde!
(2, 223) Jeres kvinder er pløjejord for jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil. Læg op til jer selv, og frygt Gud! I skal vide, at I vil møde Ham engang. Bring det gode budskab til de troende!
(2, 275-276) De, der tager rente, vil ikke stå anderledes end dem, som Satan har slået med vanvid. For de siger: "At drive handel er det samme som at tage rente." Men Gud har erklæret det for tilladt at drive handel og forbudt at tage rente. Hvis nogen får en formaning fra sin Herre og så holder op, får han det, der tidligere er sket, eftergivet. Hans sag ligger hos Gud. Men de, som gør det igen, hører til i Ilden; dér skal de forblive til evig tid.Gud ophæver renten, men tilskriver almisserne rente. Gud elsker ingen vantro og synder.
(3, 12) Sig til dem, der er vantro: "I vil blive besejret og ført til Helvede i samlet flok!" Hvilket ulykkeligt hvilested!
(3, 28) De troende skal ikke tage sig de vantro til venner i stedet for de troende; den, der gør dette, hører slet ikke Gud til - med mindre I tager jer meget i agt for dem. Gud advarer jer imod sig selv. Hos Gud ender alt.
(3, 90-91) De, der er vantro og dør som vantro, fra dem vil ikke al verdens guld blive modtaget for en eneste af dem, hvis han vil løskøbe sig dermed. De har en pinefuld straf i vente, og de vil ikke have nogen til at hjælpe sig.De, der er blevet vantro efter at have været troende, og som stadig bliver mere og mere vantro, fra dem vil omvendelse ikke blive modtaget. De er vildfarne.
(3, 100) I, der tror! Hvis I adlyder en del af dem, der har fået Skriften, så vil de igen gøre jer vantro, efter at I har været troende.
(3, 106) På den dag, hvor nogle ansigter er hvide, mens andre er sorte. De, hvis ansigter er sorte: "Blev I vantro efter først at have været troende? Smag da straffen, fordi I var vantro!"
(3, 116) De, der er vantro, for dem vil hverken deres ejendom eller deres børn være til nogen som helst nytte over for Gud. De hører til i Ilden; dér skal de forblive til evig tid.
(3 118) I, der tror! Tag jer ikke fortrolige venner uden for jeres egen kreds! De vil uafladeligt gøre jer forvirrede! De elsker, når I har modgang. Hadet er tydeligt kommet til udtryk gennem deres mund, men hvad deres hjerte gemmer, er endnu værre. Vi har gjort tegnene tydelige for jer, hvis I er forstandige.
(3, 126-131) Gud har kun gjort det som et godt budskab til jer, så at I derved kunne få ro i sindet; sejren kommer alene fra Gud, Den Mægtige og Den Vise - og for at afskære en del af dem, der er vantro, eller kue dem, så de skuffede måtte trække sig tilbage; du har intet at gøre med sagen - enten for at tilgive dem eller straffe dem. De handler uret. Alt i himlene og på jorden tilhører Gud. Han tilgiver, hvem Han vil, og straffer, hvem Han vil. Gud er tilgivende og barmhjertig. I, der tror! I må ikke tage rente dobbelt og mangedobbelt! Frygt Gud! Måske vil det gå jer godt! Og frygt Ilden, der er beredt til de vantro!
(3, 140-141) Hvis I blev sårede, så blev fjenden lige så hårdt såret. Disse kampdage lader Vi være omskiftelige mellem menneskene, både for at Gud kan kende dem, der tror, og for at Han kan tage sig vidner blandt jer; Gud elsker ikke dem, der handler uret - og for at Gud kan lutre de troende og udslette de vantro.
(3, 151) Vi vil vække rædsel i hjertet på dem, der er vantro, fordi de sætter noget, hvorom Han ikke har sendt nogen bemyndigelse ned, ved Guds side. Ilden bliver deres herberg. Hvilken ulykkelig bolig for dem, der handler uret!
(3, 156) I, der tror! Vær ikke som dem, der er vantro, og som, når deres brødre har været på langfart eller på plyndringstogt, siger om dem: "Hvis de var blevet hos os, var de ikke døde og ikke blevet dræbt!" For Gud ville gøre det til en hjertekval for dem. Gud giver liv og bringer død. Gud ser, hvad I gør.
(3, 176-178) Lad ikke dem, der kaster sig ud i vantroen, bedrøve dig! De vil ikke gøre Gud nogen skade. Gud ønsker ikke at give dem nogen andel i det hinsidige. De har en vældig straf i vente. De, som køber sig vantro for tro, vil ikke gøre Gud nogen skade. De har en pinefuld straf i vente. De, der er vantro, skal ikke regne med, at når Vi giver dem et langt liv, så er det til deres eget bedste. Nej, Vi giver dem kun et langt liv, for at deres skyld kan vokse! De har en forsmædelig straf i vente.
(3, 181) Gud hørte deres ord, da de sagde: "Gud er fattig, og vi er rige." Vi vil skrive ned, hvad de sagde, og at de dræbte profeterne med urette, og Vi vil sige: "Smag den flammende ilds straf!
(3, 196-197) Lad dig ikke narre af, at de vantro driver deres spil på jorden. Det er en kort fornøjelse. Siden bliver Helvede deres herberg. Hvilket ulykkeligt hvilested!
(4, 11) Gud pålægger jer for jeres børn: Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn. Hvis det er kvinder og mere end to, skal de have to tredjedele af, hvad han har efterladt. Hvis der kun er én, skal hun have halvdelen. Hans forældre skal hver have en sjettedel af det, som han har efterladt, hvis han har børn. Hvis han ingen børn har, og hans forældre arver ham, skal hans mor have en tredjedel. Hvis han har brødre, skal hans mor have en sjettedel, efter testamentariske bestemmelser, som han har truffet, eller gæld. I ved ikke, hvem der står jer nærmest i nytte, jeres forældre eller jeres børn. Dette er en forpligtelse fra Gud. Gud er vidende og vis.
(4, 46-47) Nogle af dem, der er jøder, rykker ordene ud af deres sammenhæng og siger: "Vi hører, men adlyder ikke!" og: "Hør, uden at få noget at høre!" og: "Hold øje med os!", mens de forvrænger udtalen og nedgør religionen. Hvis de i stedet sagde: "Vi hører og adlyder!" og: "Hør!" og: "Se på os!" ville det være bedre for dem og mere rigtigt. Men Gud har lagt en forbandelse over dem for deres vantro. De tror kun lidt. I, der har fået Skriften! Tro på det, som Vi har sendt ned til bekræftelse af, hvad I allerede har, før Vi udvisker ansigter og vender dem bagud eller forbander dem, som Vi forbandede folkene med sabbatten! Hvad Gud befaler, sker.
(4, 56) De, der ikke tror på Vore tegn, dem vil Vi lade brænde i ild. Hver gang deres hud er brændt igennem, giver Vi dem en anden hud i stedet for, så de kan smage straffen. Gud er mægtig og vis.
(4, 74) Lad dem, der vil sælge det jordiske liv for det hinsidige, kæmpe for Guds sag! Den, der kæmper for Guds sag, vil Vi give en vældig løn, uanset om han bliver dræbt, eller om han sejrer.
(4, 76) De, der tror, kæmper for Guds sag, og de, der er vantro, kæmper for afgudernes sag. Så bekæmp Satans venner! Satans list er svag.
(4, 89) De ville ønske, at I var vantro, ligesom de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Guds sag! Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem! Tag ingen af dem til ven eller hjælper!
(4, 92) Ingen troende må dræbe en troende, dog kan det ske uoverlagt. Den, der uoverlagt dræber en troende, skal frigive en troende slave og betale blodpenge til hans folk, hvis disse da ikke eftergiver det som almisse. ……
(4, 101) Når I drager på togt i landet, begår I ingen overtrædelse ved at forkorte bønnen, hvis I frygter, at de, som er vantro, vil udsætte jer for prøvelser. De vantro er en åbenlys fjende af jer.
(4, 115) Den, der sætter sig op imod Udsendingen, efter at retledningen er blevet tydelig for ham, og følger en anden vej end de troendes, vil Vi overgive til det, som han har vendt sig til; Vi vil lade ham brænde i Helvede. Det er et ondt sted at ende.
(4, 137) De, der tror og så bliver vantro; derpå tror og så bliver vantro, stadig mere og mere vantro, dem vil Gud ikke tilgive, og Han vil ikke vise dem vej.
(4, 140-141) Han har sendt ned til jer i Skriften, at når I hører Guds tegn blive mødt med vantro og latterliggjort, så må I ikke sidde sammen med dem, før de lader munden løbe om noget andet! Ellers er I ikke bedre end dem. Gud vil samle hyklerne og de vantro i Helvede, hver og en. Det er dem, der lurer på jer, og hvis I får en sejr fra Gud, siger de: "Holdt vi ikke med jer?" Men hvis de vantro har lykken med sig, siger de: "Havde vi jer ikke i vor magt, og beskyttede vi jer ikke mod de troende?" Gud vil dømme mellem jer på opstandelsens dag. Gud vil ikke lade de vantro gå forud for de troende.
(4, 150-151) De, der ikke tror på Gud og Hans udsendinge og vil gøre forskel på Gud og Hans udsendinge, idet de siger: "Vi tror på noget, men noget andet tror vi ikke på!" og søger en middelvej, de er i sandhed vantro. Til de vantro har Vi beredt en forsmædelig straf.
(4, 167-168) De, som er vantro og lægger hindringer på vejen til Gud, befinder sig i den yderste vildfarelse. De, som er vantro og handler uret, vil Gud ikke tilgive og ikke vise vej,
(5, 9-10) Gud har givet et løfte til dem, der tror og gør gode gerninger; de har tilgivelse og en vældig løn i vente. Men de, der er vantro og kalder Vore tegn for løgn, de hører til i helvedesilden.
(5, 14) Med dem, der siger: "Vi er kristne", har Vi sluttet en pagt; men de glemte en del af de påmindelser, som de havde fået. Så vakte Vi fjendskab og had iblandt dem lige til opstandelsens dag. Gud vil underrette dem om, hvad de har gjort.
(5, 17) Vantro er de, der siger: "Gud er Messias, Marias søn." Sig: "Hvem kunne stille noget op imod Gud, hvis Han ønskede at udslette Messias, Marias søn, og hans mor og alle, som er på jorden?" Herredømmet over himlene og jorden og alt derimellem tilhører Gud. Han skaber, hvad Han vil. Gud er i stand til alt.
(5, 33) Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.
(5, 51) I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er venner indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Gud retleder ikke de folk, der handler uret.
(5, 54) I, der tror! Hvis nogen af jer falder fra sin religion, så vil Gud indsætte andre, som Han elsker, og som elsker Ham; som er ydmyge over for de troende, men magtfulde over for de vantro; som vil kæmpe for Guds sag uden at frygte bebrejdelser fra nogen. Dette er Guds gunst. Han giver den, til hvem Han vil. Gud er favnende og vidende.
(5, 57) I, der tror! Tag jer ikke nogen af dem, der fik Skriften før jer, til venner, hvis de spotter jeres religion og gør nar ad den, og heller ikke nogen af de vantro! Frygt Gud, hvis I er troende!
(5, 61) Når de kommer til jer, siger de: "Vi er troende!" Men de er vantro, når de kommer, og ligeledes vantro, når de går. Gud ved bedst, hvad de skjuler.
(5, 72-73) Vantro er de, der siger: "Gud er Messias, Marias søn." Messias sagde: "Israels børn! Tjen Gud, min Herre og jeres Herre!" Enhver, der sætter nogen ved Guds side, vil Gud nægte adgang til Haven. Hans herberg bliver Ilden. De, der handler uret, vil ikke have nogen til at hjælpe sig. Vantro er de, der siger: "Gud er den tredje af tre." Der findes kun én gud. Hvis de ikke ophører med at tale således, vil en pinefuld straf ramme dem af dem, der er vantro.
(5, 86) De, der er vantro og kalder Vore tegn for løgn, hører til i helvedesilden.
(6, 1) Lovet være Gud, som skabte himlene og jorden og frembragte mørket og lyset. Alligevel sætter de, der er vantro, andet lige med deres Herre.
(6, 70) Lad dem være, der tager deres religion som tidsfordriv og adspredelse, og som det jordiske liv har forblindet! Påmind ved Koranen om, at enhver bliver stillet over for det, som han har bedrevet! Ud over Gud vil han ikke have nogen til at hjælpe sig eller gå i forbøn for sig. Hvad han end ville opveje det med, så bliver det ikke modtaget fra ham. Det er dem, der bliver stillet over for, hvad de har bedrevet. De har en drik af kogende vand og en pinefuld straf i vente, fordi de var vantro.
(6, 106) Følg det, der er blevet åbenbaret dig fra din Herre! Der er ingen anden gud end Ham. Vend dig bort fra dem, der sætter andre ved Hans side!
(6, 115-116) Din Herres ord er fuldkomment i sandhed og retfærdighed. Ingen kan ændre Hans ord. Han er Den Hørende og Den Vidende. Hvis du adlyder de fleste af dem, der er på jorden, vil de lede dig vild, bort fra Guds vej. De følger kun løse formodninger; de kan kun gisne.
(6, 130) "I flok af djinner og mennesker! Er der ikke kommet udsendinge til jer, fra jeres egne, til at fortælle jer om Mine tegn og advare jer om mødet med denne jeres dag?" De siger: "Vi vidner om os selv!" Det jordiske liv har forblindet dem, og de vidner om sig selv, at de var vantro.
(6, 146) Vi har forbudt dem, der er jøder, at spise alt med kløer samt fedtet på stort kvæg og småt kvæg, bortset fra det fedt, der sidder på ryggen, omkring indvoldene og mellem knoglerne. Dette gav Vi dem til gengæld for deres oprørskhed. Vi siger sandheden.
(6,159) Du skal ikke have noget at gøre med dem, der splitter deres religion op og bliver til forskellige retninger. Deres sag kommer op for Gud. Så vil Han underrette dem om, hvad de har gjort.
(7, 50-51) De, der hører til i Ilden, vil råbe til dem, der hører til i Haven: "Lad noget vand flyde over til os, eller noget af det, hvormed Gud forsørger jer!" De siger: "Begge dele har Gud erklæret forbudt for de vantro, der tog deres religion som adspredelse og tidsfordriv, og som det jordiske liv har forblindet." I dag vil Vi glemme dem, ligesom de glemte mødet med denne deres dag og forkastede Vore tegn.
(7, 186) Den, som Gud leder vild, har ingen til at retlede sig; Han lader dem strejfe omkring i deres overmod.
(8, 12-14) Da din Herre åbenbarede for englene: "Jeg er med jer, så lad dem, der tror, stå fast! Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!" For de satte sig op imod Gud og Hans udsending, og den, der sætter sig op imod Gud og Hans udsending! - Gud er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De vantro har Ildens straf i vente.
(8, 30) Og da de, der er vantro, lagde listige planer imod dig om at tilbageholde dig, slå dig ihjel eller fordrive dig! De lægger listige planer, og Gud lægger listige planer. Gud er den bedste til at lægge listige planer."

Og vedhæftede er kun et beskedent uddrag af yndighederne i de første 8 suraer. Til orientering er der i i alt 114!
Værs'go, Allahs evige og uskabte ord, som ikke må tages med et gran salt, jf. bl.a. sura 4,150-151 og 6,115-116. Det er defor, du hører så få, der er opvokset i troen, men som nu er verdslige, udtale sig for verdsligheden offentligt. Og de, der gør det, må have beskyttelse døgnet rundt. De er fanget islams system. Selv repræsentanter for Demokratiske Muslimer turde ikke modsige teksten i Deadline. Derfor hjælp dem, der vil ud i den frie tankes verden. Lyt f.eks. til Naser Khader. Han har erfaringen.
Mvh. Spinoza

Anonymous said...

Hej Spinoza.
Nu er det jo ikke bare i DK, at vi har disse diskutioner. Verdslige muslimer, som du kalder det, ytrer sig over hele kloden uanset! Reza Aslan er f.eks bare een af dem! Og så vidt jeg ved, har alt dette, der sker indenfor landet, aldrig været en tvist om hvad der står i Q'uaranen eller Biblen som jo også har en del "Bål og brand", ej heller om tankesæt, men om den grundlovssikrede frihed til, at sige lige hvad man vil, uden statslig censur. Så det kan være at jeg, som du siger ikke har fattet en brik, fordi jeg ikke er enig i dine synspunkter?
Men tak fordi du lagde en kommentar, det er altid godt at høre hvad andre tænker og mener!

Med Venlig hilsen
P.Å. Kant
Ps. Så har jeg Koranen på dansk OG arabisk, Biblen, Torahen og Bagavad Gihta på min reol, og ja, jeg har læst dem! Men tak for 8 Suraer taget ud af kontekst, prøv at gøre det samme med Biblen!- Der er folk i USA, som lever og sværger og underviser deres børn KUN efter den! - De vil nok sige det samme som div muslimer, det er ikke en rationel, men emotionel reaktion, når deres religion hånes af andre!